Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Rugsėjis
    2018     
 

LR Seimo narys

Valentinas Bukauskas

Apie Naujamiesčio ir „Vilties“ mokyklų pertvarką

Šiuo metu Telšių rajone veikia dvi specialiųjų ugdymosi poreikių programas vykdančios mokyklos: Naujamiesčio ir „Vilties“. 

Pagal Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, minėtas mokyklas numatyta pertvarkyti: nuo šių metų rugsėjo 1 d. Naujamiesčio mokykloje bus ugdomi ir „Vilties“ mokyklos mokyklinio amžiaus vaikai.

Kartu su ugdytiniais į Naujamiesčio mokyklą iš „Vilties“ pereis ir visi su mokyklinio amžiaus vaikais dirbantys specialistai. 

Telšių ,,Vilties“ mokykloje liks ikimokyklinės grupės su šias grupes aptarnaujančiu personalu. „Viltyje“ taip pat bus teikiamos socialinės paslaugos ir vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo programa vyresniems nei 21 metų amžiaus ugdytiniams, t. y. abiejų mokyklų suaugusiųjų grupėms.

Gerėtų ugdymo kokybė

„Vilties“ mokykloje dėl mažo mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus į vieną grupę jungiami labai skirtingus specialiuosius poreikius turintys vaikai. Dėl šios priežasties ,,Vilties“ mokykloje ugdymo planas daugeliui grupių yra sudaromas tik pagal veiklas, o ne pagal dalykus – taip nukenčia ugdymo kokybė.

Pertvarkius mokyklas atsirastų galimybė sudaryti ugdymo programas ir pagal dalykus, o į grupes jungti vaikus, turinčius tokius pačius ar panašius specialiuosius poreikius. Taip būtų pagerinama ugdymo kokybė.

Naujamiesčio mokyklos patalpos – pritaikytos

Naujamiesčio mokyklos tualetai, dušinės, atstumai nuo klasių ir miegamųjų patalpų ar tualeto, gulimos vietos klasėse, liftas, kineziterapijos patalpos, masažo kabinetas, sporto salė ir kita infrastruktūra pritaikyta negalią turinčių vaikų ugdymui.

Be to, šiuo metu svarstomos savivaldybės biudžeto programos, planuojamos lėšos ir numatomi konkretūs veiksmai dėl Naujamiesčio mokyklos sąlygų pagerinimo padidėjus vaikų skaičiui.

Socialinių paslaugų plėtra

Naujamiesčio ir „Vilties“ mokyklų pertvarkymu suplanuota išplėtoti socialines paslaugas asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams.

Po pertvarkos „Vilties“ mokykloje numatyta vykdyti šias socialines veiklas: dienos centro (dienos socialinė globa), atokvėpio paslaugas asmens namuose ir centre (ligos, atostogų ir kitais atvejais), trumpalaikę socialinę globą.

Kartu su šiomis paslaugomis būtų teikiamos ir bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas bei sociokultūrinės paslaugos. Taip pat organizuojama psichosocialinė pagalba.

Lankytojai bus mokomi kompiuterinio raštingumo, atliks sveikatingumo mankštą, pasivaikščiojimo, darbo terapiją, dalyvaus įvairiuose saviraiškos užsiėmimuose ir t.t.

Dienos socialinė globa

Šiuo metu „Vilties“ mokyklos Dienos socialinės globos skyriuje dienos socialinės globos paslaugos teikiamos 27 neįgaliems asmenims (iš jų 25 su sunkia negalia).

Planuojama, kad socialinės globos paslaugos būtų paskirtos 19 suaugusių asmenų su negalia (iš jų 9 – su sunkia negalia) iš Naujamiesčio mokyklos. Asmenims su vidutine ar lengva negalia bus sudaroma galimybė pasirinkti paslaugas ir Telšių dienos centre.

Dienos socialinė globa bus teikiama nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę. Iš viso dienos socialinės globos paslaugos būtų teikiamos iki 50 asmenų.

Atokvėpio paslaugos ir trumpalaikė socialinė globa

„Vilties“ mokykloje taip pat numatyta teikti atokvėpio paslaugas ir trumpalaikę socialinę globą. Tai – kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmeniui: vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Paslauga teikiama ne trumpiau nei 12 valandų per parą, pusę metų arba 5 paras per savaitę.

Šių paslaugų teikimas išspręstų iki šiol Telšių rajone egzistuojančią problemą, su kuria susiduria norintieji palikti neįgalų asmenį kito priežiūrai.

Teiks psichosocialinę pagalbą

Po pertvarkos „Vilties“ mokykloje taip pat būtų teikiama psichosocialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą) ir jų šeimoms, artimiesiems.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamomis lėšomis ,,Vilties“ pastatas dar šiemet bus pradėtas rekonstruoti. Praėjusią savaitę „Vilties“ mokykloje apsilankę šios ministerijos atstovai patvirtino, jog projekto paskirtis yra ne ugdymo, o socialinių reikmių plėtra.

Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Lina Vičkačkienė: 

„Telšių rajone veikia dvi specialiojo ugdymo įstaigos, kuriose yra ugdomi mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiuo metu abiejose įstaigose yra ribojamos ugdymo plano įgyvendinimo galimybės, o tai sąlygoja mokyklų teikiamų ugdymo paslaugų kokybę.

Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai pasisako už tai, kad rajone tikslinga optimizuoti specialiųjų ugdymosi įstaigų tinklą. Tai leistų sudaryti sąlygas gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą.

Ugdymas būtų organizuojamas dalykų arba veiklų principu, atsižvelgiant į mokinio galias, gebėjimus ir pasiekimus. Didesnis dėmesys būtų skiriamas mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti, sutrikimą ar negalią kompensuojamiesiems įgūdžiams ugdyti, profesiniam orientavimui ir veiklinimui, savarankiškumo įgūdžiams ugdyti, kitai veiklai ar kitiems dalykams, kurie tenkintų mokinio ugdymosi poreikius ir švietimo pagalbos teikimo poreikius.

Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, būtų teikiamas paslaugų kompleksas, atsirastų palankesnė infrastruktūra ugdymui.“

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Navickas:

„Pagal Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 35.4 papunktį Mokyklų bendruomenės, nesutinkančios su parengtu Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektu, teikia argumentuotus siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai.

Švietimo ir mokslo ministerija bendruomenių prašymų nėra gavusi.

„Vilties“ ir „Naujamiesčio“ mokyklos finansuojamos iš valstybės biudžeto; išanalizavusi esamą padėtį, ministerija mano, kad Telšiams pakanka vienos specialiųjų ugdymosi poreikių programas vykdančios mokyklos.“

Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė:

Manau, kad įvairių baimių turintys tėveliai greitai turės progą įsitikinti, kad jų vaikais bus profesionaliai ir nuoširdžiai pasirūpinta. Tik reikia bendrų pastangų, girdėti vieni kitus ir šiek tiek pasitikėti.

 

Telšių rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite:
Atgal Spausdinimo versija Archyvas
Dalintis
Facebook