Skip Navigation
 

Naujienos

2007-11-30

Projekto trukmė 36 mėnesiai. Pagrindinis šio projekto tikslas – parengti Telšių miesto teritorijos bendrąjį planą.
Tikslo įgyvendinimui iškelti tokie uždaviniai:
- suformuoti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją;
- optimizuoti teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;
- numatyti pagrindines regioninės politikos formavimo bei įgyvendinimo nuostatas;
- nustatyti teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus.
Vadovaujantis 2004m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7.2 punktu bendrojo plano strateginiu pasekmiu aplinkai vertinimas yra privalomas.
Projekto užsakovas: Telšių rajono savivaldybės administracija, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai. Bendrojo plano organizatorius – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius – Kęstutis Trečiokas.
Projekto rengėjas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas teritorijų planavimo mokslo institutas, Saulėtekio al. 11, LT-10223, Vilnius. Vadovas – prof. dr. Marija Burinskienė; Projekto koordinatorė – Jūratė Venckauskaitė (tel.: 8 5 2370588) Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui (Telšių rajono savivaldybės administracijai) raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Planavimo organizatorius privalo registruoti teikiamus pasiūlymus.
 
« atgal|spausdinti