Skip Navigation
 

Naujienos

2007-10-08

Telšių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą ir Lietuvos Respublikos remiamą projektą „Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas“ (BPD2004-ESF-5.2.0-02-05/0008).
Pagrindinis projekto tikslas - parengti Telšių rajono teritorijos planavimo dokumentą, kuris patobulins dabartines ir būsimas Struktūrinių fondų paramos sritis ir sutelks į jas dėmesį, parengti dokumentaciją, kuri sukurs pagrindą darniai plėtrai bei užtikrins veiksmingą būsimų investicijų planavimą. Bendrąjį planą sudaro raštu ir grafiškai išreikštų teritorijų planavimo sprendinių rezultatų visuma.
Projekto pradžia – 2006 m. kovo 23 d., pabaiga – 2007 m. gruodžio 31 d.
Bendra projekto vertė – 436 114 Lt. Iš jų projekto vykdytojui suteikiama 392 502 Lt Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų parama, Telšių rajono savivaldybės administracijos įnašas į projekto finansavimą – 43 612 Lt.
Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimo paslaugas atlieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo mokslo institutas. Šiuo metu jau yra atlikta esamos būklės analizė, parengta koncepcija bei sprendiniai.
Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas skiriamas:
· Savivaldybei – priskirtosioms funkcijoms vykdyti, planuoti savivaldybės socialinę, susisiekimo, inžinerinę infrastruktūrą, rajono teritorijos plėtros sistemą, subalansuotai plėtoti įvairios ūkinės veiklos teritorijas, apibrėžti saugomų teritorijų naudojimą bei priežiūrą.
· Investuotojams – planas nurodys rajono teritorijų tinkamumą ir patrauklumą įvairioms veiklos rūšims: verslui, prekybai ir paslaugoms, gamybai, miškininkystei. Teritorinės plėtros pasiūlymai leis susivokti, kur yra patogu ir perspektyvu investuoti.
· Bendruomenei – planas leis suvokti rajono plėtros perspektyvą, daryti įtaką plėtrai, dalyvauti planavimo procese. Tai leis gyventojams pagerinti jų gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas.
· Planuotojams – leis kryptingai rengti žemesniojo lygmens ir specialiuosius planavimo dokumentus, išvengti prieštaravimų tarp jų. Parengti bendrojo plano sprendiniai ateityje bus pateikiami rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams kaip konkrečios ir išsamios planavimo sąlygos, atspindinčios miesto plėtros interesus.
 
« atgal|spausdinti