Skip Navigation
 

Naujienos

2007-10-05

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Telšių rajono savivaldybės administracija. Žemaitės g. 14, LT – 87133, Telšiai. Bendrųjų planų organizatorius – Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius – Kęstutis Trečiokas. Informaciją teikia Architektūros skyriaus vedėjas Algirdas Žebrauskas, tel.: 8-444-56175, el.p. architektas@telsiai.lt .
BENDRŲJŲ PLANŲ RENGĖJAS: VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT – 10223, Vilnius. Projekto vadovė - prof.dr. Marija Burinskienė. Koordinatorė - Jūratė Venckauskaitė, tel. 8 5 2370588, fak: 8 5 2744731, el. paštas: vjurate@ap.vgtu.lt
Nuo š.m. spalio mėn. 16 d. su Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais bei grafine dalimi galima susipažinti Telšių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje adresu : www.telsiai.lt
BENDRŲJŲ PLANŲ VIEŠA EKSPOZICIJA: Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo š.m. spalio mėn. 23 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Žemaitės g. 14, LT – 87133, Telšiai.
VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE: Bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks š.m. lapkričio mėn. 19 d. 13 val. Telšių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, adresu Žemaitės g. 14, LT – 87133, Telšiai.
PLANAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus dėl bendrųjų planų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą bendrojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, t.y. iki 2007 m. lapkričio mėn. 19 d.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: Asmenys gautą atsakymą, kad parengtame teritorijų planavimo dokumente į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos, gali apskųsti Telšių apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
 
« atgal|spausdinti